November 2020

Nå starter vi fakturering av medlemskontingent og treningsavgift, men vær oppmerksom på at det også i år blir noen endringer i rutinene.

De største endringene for sesongen 20/21 er følgende:

 • Vi går vekk fra å fakturere én treningsavgift for hele sesongen om høsten, men deler opp i 2 fakturaer:
  • Treningsavgift Høst (medio november)
  • Treningsavgift Vår (medio februar).
 • Vi endrer Medlemskontingent fra et sesongmedlemskap (høst+vår) til årsmedlemskap (kalenderår). Medlemskontingenten må justeres inn til å bli fakturert i februar, og derfor tar vi inn halv medlemskontingent denne høsten siden første halvår 20 allerede er betalt i fjor.
  • Halv Medlemskontingent faktureres i november 20 (Kr. 125,-)
  • Full Medlemskontingent faktureres i februar 21 (Kr. 250,-)
  • Tilsvarende for familiemedlemskap – Kr. 250,- i høst og 500,- til vinteren.

Annen informasjon om fakturering og betaling

 • Vi benytter Idrettens systemer til fakturering og betaling av kontingenter og treningsavgifter. Dette sparer oss for mye manuelt arbeide, samt at dere får samlet oversikt over alle idrettsmedlemskap og betalinger gjennom «Min Idrett». Nytt i år er at de som har registrert seg i nettbanken og akseptert «Jeg ønsker alltid eFaktura», vil kunne få fakturaene direkte i nettbanken som eFaktura. Info om faktura- og betalingsløsningen vi benytter finner dere her: https://www.idrettsforbundet.no/digital/support/artikler/sporsmal-og-svar-og-fakturering-i-ka/
 • Vær oppmerksom på at medlemskontingenter og treningsavgifter skal betales til konto 1503 38 89043 (og ikke til Hauger Bandy sin kto ) og vær nøye med å benytte KID nr. som står på hver enkelt faktura. Sammenslåing av betalinger til kun ett KID nr. vil skape masse rot og ekstraarbeid.
 • Faktura for Medlemskontingent vil kunne betales gjennom Min Idrett, også med Vipps direkte fra Min Idrett. (IKKE send Vipps direkte til Hauger Bandy)
 • Faktura for Treningsavgift må betales via eFaktura eller vanlig bank med KID som angitt på faktura. (Vipps kan ikke benyttes)
 • Hauger Bandy har tilbudet familiekontingent for dere som er to eller flere i samme husstand som ønsker å være medlem. Prisen for familiemedlemskap er kr. 500,- uansett om dere er 2,3,4 eller flere i familien. Vi ønsker selvfølgelig at flest mulig står som medlem, så her er det bare å melde inn resten av familien!

Vi har i år gått gjennom medlemslistene og satt i sammen medlemmer som teller to eller flere på samme adresse som familier. Dere vil automatisk motta familiemedlemskontingent, og familiemedlemmer som er registrert vil bli angitt på fakturaen.

 • Øvrige vil motta faktura på individuell medlemskontingent.
 • Har dere spørsmål til fakturaer, medlemskap eller familiemedlemskap, send mail til okonomi@haugerbandy.no

Se kontingentoversikt