Kontingent 2024

Mars 2024

Nå er faktura for medlemskontingent sendt ut til alle registrert medlemmer.
Det samme er treningsavgift for Del2, 2023/2024 sesongen. Dette er treninger fra 1. januar og nå til siste trening i Mars.

Faktura er sendt ut til registrert e-post adresse. Noen får nok fakturaen også automatisk inn som e-faktura. Betaler en manuelt via bank ut fra den faktura en har mottatt i e-post så forsvinner minst i gebyrer og klubben får mer. Betaler en “automatisk” via e faktura eller direkte fra MinIdrett så går mer bort i faktura gebyrer, så om du kan legge det inn manuelt i bank så sitter klubben igjen med mer.
Dette er en oppfordring da det utgjør faktisk ganske mye samlet.

Utsendelsene er gjort så godt vi kan, men for enkeltmedlemmer som ikke er aktive og knytning av familiemedlemskap så kan det være feil.
Dersom noe er feil så send mail til okonomi@haugerbandy.no og vi vil rette opp så godt vi kan.

Dersom du ikke lenger skal stå som medlem så gi beskjed om dette til okonomi@haugerbandy.no

Annen informasjon om fakturering og betaling

  1. Vi benytter Idrettens systemer til fakturering og betaling av kontingenter og treningsavgifter. Dere får samlet oversikt over alle idrettsmedlemskap og betalinger gjennom «Min Idrett». De som har registrert seg i nettbanken og akseptert «Jeg ønsker alltid eFaktura», vil kunne få fakturaene direkte i nettbanken som eFaktura fra Buypass AS som avsender.
    Info om faktura- og betalingsløsningen vi benytter finner dere her: https://www.idrettsforbundet.no/digital/support/artikler/sporsmal-og-svar-og-fakturering-i-ka/
  2. Vær oppmerksom på at medlemskontingenter og treningsavgifter skal betales til konto 1503 38 89043 hos Buypass AS som er NIFs betalingspartner (og ikke til Hauger Bandy sin kto ) og vær nøye med å benytte KID nr. som står på hver enkelt faktura. Sammenslåing av betalinger til kun ett KID nr. vil skape masse rot og ekstraarbeid.
  3. Hauger Bandy har tilbudet familiekontingent for dere som er to eller flere i samme husstand som ønsker å være medlem. Prisen for familiemedlemskap er kr. 500,- uansett om dere er 2, 3, 4 eller flere i familien. Vi ønsker selvfølgelig at flest mulig står som medlem, så her er det bare å melde inn resten av familien!
    Vi har i år gått gjennom medlemslistene og satt sammen medlemmer som teller to eller flere på samme adresse som familier. Dere vil automatisk motta familiemedlemskontingent, og familiemedlemmer som er registrert vil bli angitt på fakturaen.
  4. Øvrige vil motta faktura på individuell medlemskontingent.
  5. Har dere spørsmål til fakturaer, medlemskap eller familiemedlemskap, send mail til okonomi@haugerbandy.no

Se kontingentoversikt