Politiattest

Politiattest

Alle personer som utfører en oppgave som innebærer ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige er pliktig å søke politiattest. Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen.

For mer informasjon, se hos idrettsforbundet: NIF om politiattest
 
Hva skal du gjøre
  1. Klubbens politiattestansvarlige fyller ut skjemaet “Bekreftelse på formål med politiattest” og sender det til søkeren.
  2. Fyll ut dit navn og personnummer øverst i skjemaet og lagre en kopi som politiet skal få.
  3. Søkere under 18 år må også fylle ut “Underskriftsskjema for foresatte” sammen med en foresatt.
  4. Gå inn på linken Politiattest – søk på nett – Politiet.no og følg prosedyren der.
  5. Når du mottar politiattesten fra Politimesteren i Vardø må dette fremlegges politiattestansvarlig i klubben snarest. Du kan sende et bilde av attesten til web@haugerbandy.no eller avtale å møtes fysisk. Når vi har sett bildet av attesten vil eposten slettes umiddelbart.
 
Hva videre
  • Klubben får ikke lov å oppbevare politiattester. Vi skal kun registrere at vi har sett den og at den er uten anmerkninger.
  • Det er for øyeblikket uklart når politiattester skal fornyes og jeg vil gi beskjed når klubben trenger en ny polititattest.
  • Hvis du får avslag på søknaden med begrunnelse i at du tidligere har søkt vil vi gjerne se den siste attesten du har.

Når et lag reiser på tur

Når et lag skal på reise som inkluderer overnatting skal alle voksne som skal delta vise politiattest på forhånd.

Klubben har også vedtatt at det alltid skal være med minst en voksen av samme kjønn som barna/ungdomene som deltar.