Følgende avgifter og kontingenter er vedtatt for sesongen 2020/21:

Vi går over fra sesongbasert medlemskontingent (høst+vår fakturert om høsten) til å betale pr. kalenderår i begynnelsen av året. Det er derfor en egen betaling av halv kontingent for høsten 2020 for å justere dette inn. Neste medlemskontingent vil bli fakturert medio februar 2021.

Årgang Medlemskontigent til klubben Treningsavgift til klubben for høsten 2020
Treningsavgift til klubben våren 2021 
Bandyskole kr 250,- kr 300,- Ikke fastsatt
2012 kr 250,- kr 300,- Ikke fastsatt
2011 kr 250,- kr 350,- Ikke fastsatt
2010 kr 250,- kr 425,- Ikke fastsatt
2009 kr 250,- kr 500,- Ikke fastsatt
2008 kr 250,- kr 625,- Ikke fastsatt
Smågutt(2007/2006) kr 250,- kr 1050,- Ikke fastsatt
Gutt kr 250,- kr 1200,- Ikke fastsatt
Junior kr 250,- kr 1350,- Ikke fastsatt

OBS LISENS

Alle spillere 2009 og eldre må selv innbetale lisens til forbundet.  Se BANDYFORBUNDET.  Lisensen skal være innbetalt før spilleren deltar på treninger og kamper.

Alle spillere 2010 og yngre har lisens betalt av klubben.

Familiemedlemskap: kr 500,- (gjelder maksimalt 5 medlemmer) som gir gratis kaffe og skøyteslip.

Innbetaling til konto: 1503 38 89043, som er kontoen til «Min Idrett» som vi benytter som faktureringssystem. NB! KID nr. fra tilsendt faktura  benyttes.

Se *link til infoside* for ytterligere informasjon.

Alle henvendelser: okonomi@haugerbandy.no