Kontingent/ Medlemskap

Følgende avgifter og kontingenter er vedtatt for 2023:

ÅrgangMedlemskontigent til klubben (fakt. i februar) Treningsavgift til klubben høsten 2023
Bandyskolekr 250,-kr 125,-
Knøtt (2015)kr 250,-kr 500,-
Knøtt (2014)kr 250,-kr 750,-
Lillegutt (2012)kr 250,-kr 1.500,-
Småjenter (2010-2012)kr 250,-kr 1.500,-
Smågutt (2009) kr 250,-kr 4.000,-
Gutt (2007/2008)Kr 250,- kr 4.000,-
Juniorkr 250,-kr 4.500,-
Seniorkr 250,- kr 2.500,-

 

De lagene som deltar på våris og barmarkstrening vår/sommer 2023 blir fakturert egen treningsavgift for dette

OBS LISENS

Alle spillere 2011 og eldre må selv innbetale lisens til forbundet.  Se BANDYFORBUNDET.  Lisensen skal være innbetalt før spilleren deltar på treninger og kamper.

Alle spillere 2012 og yngre har lisens betalt av klubben.

Familiemedlemskap: kr 500,- (gjelder maksimalt 5 medlemmer) som gir gratis kaffe og skøyteslip.

Innbetaling til konto: 1503 38 89043, som er kontoen til «Min Idrett» som vi benytter som faktureringssystem. NB! KID nr. fra tilsendt faktura  benyttes.

Se *link til infoside* for ytterligere informasjon.

Alle henvendelser: okonomi@haugerbandy.no