Følgende medlemskontingenter ble vedtatt på årsmøtet 2019 for sesongen 2019/20:

 

 

Årgang Medlemskontigent til klubben Treningsavgift til klubben  Totalt pr spiller
2012 kr 250,- kr 1250,- kr 1500,-
2011 kr 250,- kr 1250,- kr 1500,-
2010 kr 250,- kr 1500,- kr 1750,-
2009 kr 250,- kr 2000,- kr 2250,-
2008 kr 250,- kr 2500,- kr 2750,-
2007 kr 250,- kr 3000,- kr 3250,-
Smågutt

(2006/2005)

kr 250,- kr 4000,- kr 4250,-
Gutt

( 2004/2003)

kr 250,- kr 4500,- kr 4750,-
Junior

(2002/2001/2000)

kr 250,- kr 3000,- kr 3250,-

OBS LISENS

Alle spillere 2007 og eldre må selv innbetale lisens til forbundet.  Se BANDYFORBUNDET.  Lisensen skal være innbetalt før spilleren deltar på treninger og kamper.

Alle spillere 2008 og yngre har lisens betalt av klubben.

 

Familiemedlemskap: kr 500,- (gjelder maksimalt 5 medlemmer) som gir gratis kaffe og skøyteslip.

Innbetaling til konto: 1503 38 89043, som er kontoen til «Min Idrett» som vi benytter som faktureringssystem. NB! KID nr. fra tilsendt faktura  benyttes.

Se *link til infoside* for ytterligere informasjon.

Alle henvendelser: okonomi@haugerbandy.no