Kontingent/ Medlemskap

Følgende avgifter og kontingenter er vedtatt for 2024:

ÅrgangMedlemskontigent til klubben (fakt. i februar) Treningsavgift til klubben vinteren 2024
Bandyskolekr 250,-kr 250,-
Knøtt (2015)kr 250,-kr 500,-
Knøtt (2014)kr 250,-kr 750,-
Lillegutt (2012)kr 250,-kr 1.000,-
Småjenter (2010-2012)kr 250,-kr 1.000,-
Smågutt (2009) kr 250,-kr 2.500,-
Gutt (2007/2008)Kr 250,- kr 2.500,-
Juniorkr 250,-kr 3.000,-
Seniorkr 250,- kr 2.000,-

 

De lagene som deltar på våris og barmarkstrening vår/sommer 2024 blir fakturert egen treningsavgift for dette

OBS LISENS

Alle spillere 2011 og eldre må selv innbetale lisens til forbundet.  Se BANDYFORBUNDET.  Lisensen skal være innbetalt før spilleren deltar på treninger og kamper.

Alle spillere 2012 og yngre har lisens betalt av klubben.

Familiemedlemskap: kr 500,- (gjelder maksimalt 10 medlemmer)

Innbetaling til konto: 1503 38 89043, som er kontoen til «Min Idrett» som vi benytter som faktureringssystem. NB! KID nr. fra tilsendt faktura  benyttes.

Se *link til infoside* for ytterligere informasjon.

Alle henvendelser: okonomi@haugerbandy.no