Nå starter vi fakturering av medlemskontingent og treningsavgift for sesongen 2019-2020, men vær oppmerksom på at det i år blir noen endringer i rutinene:

  1. I år vil vi benytte Idrettens systemer til fakturering og betaling av medlemskontingenter og treningsavgifter. Dette sparer oss for mye manuelt arbeide, samt at dere får samlet oversikt over alle idrettsmedlemskap og betalinger gjennom «Min Idrett».
  2. Vær oppmerksom på at medlemskontingenter og treningsavgifter skal betales til konto 1503 38 89043 (og ikke til Hauger Bandy sin kto ) og vær nøye med å benytte KID nr. som står på hver enkelt faktura (for dere som mottar flere fakturaer). Sammenslåing av betalinger til kun ett KID nr. vil skape masse rot og ekstraarbeid.
  3. Hauger Bandyklubb har tilbudet familiemedlemskap for dere som er to eller flere i samme husstand som ønsker å være medlem. Prisen for familiemedlemskap er kr. 500,- og gjelder opp til maksimalt 5 personer. Vi ønsker selvfølgelig at flest mulig står som medlem, dessuten gir familiemedlemskap gratis kaffe og skøyteslip i klubbhuset, så her er det bare å melde inn resten av familien!

Vi har i år gått gjennom medlemslistene og satt i sammen medlemmer som teller to eller flere på samme adresse som familier. Dere vil automatisk motta familiemedlemskontingent.

NB! Idrettens faktureringsløsning har en svakhet/begrensning som gjør at alle familiemedlemmer vil motta faktura på 500,-. DERE SKAL KUN BETALE ÉN AV DISSE – SYSTEMET SETTER ØVRIGE FAMILIEMEDLEMMER AUTOMATISK TIL STATUS BETALT VED BETALING FRA ETT FAMILIEMEDLEM.

  1. Øvrige vil motta faktura på individuell medlemskontingent – kr. 250,-.
  2. I noen tilfeller vil dere få samme faktura på treningsavgift til en spiller flere ganger. Dette er en svakhet i Idrettens systemer. Dere skal selvfølgelig bare betale denne treningsavgiften en gang.
  3. Har dere spørsmål til fakturaer, medlemskap eller familiemedlemskap, send mail til okonomi@haugerbandy.no

NB Det er svært viktig at medlemskontingene blir betalt innen betalingsfrist. Antall aktive medlemmer i klubben pr 31.12.19 utløser offentlige midler som er viktige for klubben.

Se kontigentoversikt