Følgende medlemskontingenter ble vedtatt på årsmøtet 20 mars 2017 for sesongen 2017/18:

Type medlemskap  Kontingent  Forklaring
 Senior (A-lag)  kr 4.500,-   inkl. grunnlisens  og medlemskap
Gutt &  Smågutt  kr 3.750,-   inkl. grunnlisens og medlemskap
  Lag 2005  kr 3.000,-   inkl. grunnlisens og medlemskap
  Lag 2007 og 2006  kr 2.500,-   inkl. medlemskap
  Lag 2008 2009 2010 og 2011  kr 1.500,-   inkl. medlemskap
  Medlemskap  kr    250,-   inkl. slip, fri adgang i publikumstiden, og gratis kaffe/te.    –  Inkludert i alle medlemskapstyper  –
  Familiemedlemskap  kr    500,-   inkl. slip, fri adgang i publikumstiden, og gratis kaffe/te. Familiemedlemskap dekker medlemskap for alle i familien. Hvis familien har Familiemedlemskap så bortfaller ordinær medlemskap à kr 250 inkludert i kontingentene/ treningsavgiften listet over
  Støttemedlem  kr    100,-  ingen rettigheter

 

Innbetaling til konto: 5134 06 17340

Alle henvendelser: okonomi@haugerbandy.no