Følgende medlemskontingenter ble vedtatt på årsmøtet 2018 for sesongen 2018/19:

 

 

Årgang Medlemskontigent til klubben Treningsavgift til klubben  Obligatorisk lisens til NBF

(forskuddsbetalt av klubben)

 Totalt pr spiller
2012 kr 250,- kr 1250,- kr 0,- kr 1500,-
2011 kr 250,- kr 1500,- kr 0,- kr 1750,-
2010 kr 250,- kr 1750,- kr 0,- kr 2000,-
2009 kr 250,- kr 2000,- kr 0,- kr 2250,-
2008 kr 250,- kr 2500,- kr 0,- kr 2750,-
2007 kr 250,- kr 3000,- kr 0,- kr 3250,-
2006 kr 250,- kr 3500,- kr 345,- kr 4095,-
2005 kr 250,- kr 5000,- kr 595,- kr 5845,-
2004 kr 250,- kr 5000,- kr 595,- kr 5845,-
2003 kr 250,- kr 5500,- kr 595,- kr 6345,-
2002 kr 250,- kr 5500,- kr 595,- kr 6345,-
2001 kr 250,- kr 0,- * kr 595,- kr 845,-
2000 kr 250,- kr 0,- * kr 595,- kr 845,-

* 2001 og 2000 spiller i juniorklassen for Høvik/Hauger. Laget administreres av Høvik og treningsavgiften faktureres av Høvik.

Familiemedlemskap: kr 500,- (gjelder maksimalt 5 medlemmer) som gir gratis kaffe og skøyteslip.

Se styrelederens brev til medlemmene: brev

Innbetaling til konto: 5134 06 17340

Alle henvendelser: okonomi@haugerbandy.no