Om klubben

Hauger Bandyklubb ble stiftet 3. September 1984

Idrettslaget formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme bandyidrett i sunne former organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paraolympiske Komité (NIF).

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Klubbens farger er hvit, blå og rød. Farge på drakter er blå og oransje.

Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Akershus  idrettskrets. Klubben er medlem av Norges Bandyforbund. Idrettslaget hører hjemme i Bærum kommune og er medlem av Bærum idrettsråd.

2012_Visjon_og_oppgavefordeling_single