Fritidsstipend og utlån av utstyr

Bærum kommune ønsker at alle barn og unge skal ha samme mulighet til å delta i idrett uavhengig av familiens økonomi. Det finnes flere støtteordninger som tilrettelegger for dette.

Utstyr til fritidsaktiviteter kan lånes av utstyrsboden Bua. https://www.baerum.kommune.no/tjenester/natur-kultur-og-fritid/utstyrsboden/

Bærum kommune tilbyr et fritidsstipend som skal dekke utgifter til fritidsaktiviteter for familier med trangere økonomi. Les mer her: https://www.baerum.kommune.no/tjenester/natur-kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/fritidsstipend/