Trivselsregler i klubben

Vi er opptatt av å skape et best mulig miljø både på og utenfor banen. Vårt mål er å skape idrettsglede for alle. Derfor har vi noen enkle trivselsregler for spillere, foreldre og tilskuere. Holdninger og handlinger kan bidra positivt til spillernes opplevelse, deltagelse og utviklingsmuligheter innen bandy.

For spillere:

  • Møt forberedt og presis til trening. Lytt når treneren snakker.
  • Vær en god venn – både på og utenfor banen.
  • Vis respekt ovenfor konkurrenter og dommere.
  • Mobbing og trakassering tolereres ikke. Si fra om du oppdager dette.

For foreldre og tilskuere:

  • Gi oppmuntring og anerkjennelse til alle som deltar, ikke bare til eget barn eller de med best ferdigheter.
  • Vis respekt for arbeidet idrettslaget, trenere og dommere gjør (selv om du mener at dommeren tar feil).
  • Spør alltid om samtykke før du evt. publiserer bilder eller video av andre barn i sosiale medier.
  • Vit at klubben trenger frivillig foreldreinnsats for å få dette til å gå rundt, så trå til når det trengs. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.
  • Snakk positivt om bandyklubben, andre spillere og foreldre foran dine barn.
  • Vis god sportsånd og vær en god rollemodell.

Tusen takk til at du og din familie bidrar til det gode miljøet vi har. Det betyr veldig mye.