Kiosken

I klubbhuset ligger kiosken som et lite bankene hjerte.

Vi har som målsetting å holde kiosken åpen i publikumsisen på søndagene og under mange av kampene, som spilles av de ulike lagene på banen vår gjennom hele vintersesongen. Publikumsisen er normalt mellom kl 1100-1500 hver søndag holder kiosken åpen mellom 1130-1430.

Kiosken er en av klubbens viktigste inntektskilder, som bidrar direkte til påvirkning av treningsavgifter.

Alle spillere/foreldre må bidra med DUGNAD i kiosken 1-2 ganger i sesongen. Hvert lag har utpekt en kioskansvarlig som organiserer dette innad i hvert lag.

Klubbhuset til Hauger Bandy.

I forbindelse med dugnadsarbeidet i kiosken ligger det informasjon i linkene under.