Lede en kretskamp

Her er noen opplysninger fra Bandykretsen (forbundet) som er viktig når du leder et lag inn i en kretskamp:

 • Informer foreldre/spillere umiddelbart når du mottar kretskampplanen.
 • Informer foreldre/spillere umiddelbart når det kommer endringer.
 • Hvis du må flytte en kamp må du ordne dette selv (forbundet eller kretsen gjør ikke det).
  1. Kontakt motstanderens lagleder og avtal ny tid og sted (enten legger man kampen i publikumstid, man kjører en istime eller man legger det inn i en treningstime man allerede har).
  2. Kontakt dommer og bekrefte ny tid og sted (for å finne ut hvem dommeren er – kontakt sportsansvarlig i styre i klubben din).
 • Finn ut om ditt lag er hjemmelaget eller bortelaget. I kretskampoppsett (tabellen) som kom fra kretsen er det laget som står FØRST i linjen = HJEMMELAGET.
 • Dommergebyr: hjemmelagets laglederen betaler i 2013/14 sesongen 150 NOK FØR kampen i kontant til dommer. Dommer må gi kvittering for det til laglederen
 • Kvitteringen legges i dommerkassen på klubbhuset og laglederen tar ut beløpet kontant tilsvarende (hvis du ikke har tilgang til dommerkassen må du spørre noen i styret).
 • Hjemmelagets lagleder stiller med kampskjema: ligger på klubbhuset under disken – jeg har ikke tenkt å fylle ut mye der – men det er greit å ha med til kamp for å notere kampnummer, bortelagets navn og sluttresultat.
 • Spør dommer etter kampen for det offisielle resultatet – noter i kampskjema.
 • Hjemmelaget har ansvar til å rapportere resultater i TurneringsAdmin på nettet: ta.nif.no – bare for siste års Lillegutt.
 • I år er det tabell med plasseringer for nest-siste års Lillegutt.
 • Hjemmelaget må stille med baller til kamp (min. 3 baller i hvert mål) og må passe på at alle ballene kommer tilbake i laglederbagen (neste kamp/lag stormer vanligvis på isen og begynner oppvarming med våre baller! Da er de borte dessverre).
 • Hjemmelaget må også stille med markeringsvester hvis draktene er for like med bortelagets.

TurneringsAdmin TurneringsAdmin logo

For bandy har lagleder/trener for hjemmelaget ansvaret for å rapportere kampresultatet for hjemmekampene etter kampslutt. Dette gjelder bare for siste års Lillegutt og oppover.
Frist: 2 timer etter kampen
Dersom lagene unnlater å rapportere inn i henhold til gjeldende prosedyre, kan det bli ilagt en bot på kr. 100,- for første gangs forseelse. Om forseelsen gjentar seg økes boten til kr. 250,-. Boten økes videre med kr. 250,- for hver gjentagelse.
Klubbens styre gir laglederen tilgang til TurneringsAdmin. Login Detaljene er identiske med MinIdrett (men kan endres)

Brukerveiledning for Resultat Rapportering i TA

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.