Politiattest

Politiattest

Alle personer som utfører en oppgave som innebærer ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige er pliktig å søke politiattest. Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen.

Se til info vedlagt link til Norges Idrettsforbund om politiattest: NIF om politiattest
 
Hva skal du gjøre
 1. For å kunne søke om Politiattest trenger du “bekreftelse på formål med politiattest”
  1. Last ned skjema: Bekreftelse på formål
  2. Fyll ut dit navn og personnummer (klubben fyller ut resten)
  3. Sendt skjema til web@haugerbandy.no
  4. Attestansvarlig i klubben fyller ut resten, signerer skjemaet og sender tilbake til søkeren.
 2. Søknad
  1. Er du 18 år eller eldre kan du logge inn på søknadsskjema for politiattest. Husk å legge ved “bekreftelsen på formål.
  2. Er du under 18 år må du fylle ut “papir” søknad og sende til  Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø Husk å få signert søknad og bekreftelse av en foresatt.
 3. Når du mottar politiattesten fra Politimesteren i Vardø må dette fremlegges politiattestansvarlig i klubben snarest. Du kan sende et bilde av attesten til web@haugerbandy.no. Når jeg har sett bildet av attesten vil jeg slette det umiddelbart.
Hva videre
 • Klubben får ikke lov å oppbevare politiattester. Vi skal kun registrere at vi har sett den og at den er uten anmerkninger.
 • Det er for øyeblikket uklart når politiattester skal fornyes og jeg vil gi beskjed når klubben trenger en ny polititattest.
 • Hvis du får avslag på søknaden med begrunnelse i at du allerede tidligere har søkt vil jeg gjerne se den siste attesten du har.