Hauger Bandy har opprettet klubbkolleksjon hos Torshov Sport som dere kan benytte. Her har de lagt til litt mer bandyutstyr enn tidligere. Det kan hende at de er litt utsolgt på noen størrelser. Lag som ønsker bestilling av lik jakke etc, bør vurdere felles bestilling nå ved sesongslutt for å være sikker på å få alle størrelsene til sesongstart. Ellers er det fritt å bestille til seg selv.