Lisens og forsikring

Spillere til og med 12 år (7-er bandy) trenger ikke lisens for å trene og spille bandy. Disse spillerne er forsikret gjennom barneforsikringen til Norges Idrettsforbund. 
Les mer om ordningen her.

Denne forsikringen dekker også barn som ikke er medlem av bandygruppa, som deltar i organisert aktivitet i bandygruppas regi (f.eks. Bandyskolen).

Spillere som er 13 år og eldre er lisenspliktige. Lisensen gjelder ett år om gangen og gjelder fra 1. september til 31. august. Når man har gyldig lisens er man forsikret gjennom Norges Bandyforbund.

Forsikringen gjelder når spilleren utøver aktivitet i regi av klubb, krets eller særidrettsforbund. Den gjelder under kamper, treninger og egentrening, og den gjelder i hele verden.

En aktuell aktivitet som derimot ikke dekkes er deltakelse på treningsleir enten det er i Norge eller utlandet, og på turnering i utlandet. Om man er på treningsleir eller cup i Sverige gir vanlig reiseforsikring god nok dekning for normale skader. Husk på å ha gyldig Europeisk helsetrygdkort for å slippe unødvendig papirarbeid.

For mer info om lisens og forsikringsordningen til Norges Bandyforbund – se her.