Skader

HVA GJØR JEG HVIS EN UTØVER BLIR ALVORLIG SKADET?

Bevisstløshet/hjertestopp

 • Ring 113
 • Finn hjertestaret i IS- hallen
 • start gjenoppliving med 30 kompetsjoner og 2 innblåsninger

Bruddskade

 • Finn førstehjelsskrin i klubhuset i kjøleskaprom
 • Gi smertestillende
 • Legg på ispose fra klubbhus
 • kjør til legevakt

Kuttskade

 • Finn førstehjelsskrin i klubhuset i kjøleskaprom
 • Gi smertestillende
 • Legg kuttdel høyere enn hjerte
 • kjør til legevakt

Hjernerystelse

 • ved hodeslag på isen, ta spiller av banen for resten av kampen
 • Dra på legevaken
 • Følg 5 trinnsprogram i etterkant

Skadefri.no har mye informasjon både om forebygging og om behandling når en skade har inntruffet. For bandy er de mest aktuelle behandling av lårskader, kneskader, informasjon om hjernerystelser,  PRICE prinsippet

Slik meldes skaden:

Skadetelefonen (02033) eller bruk denne linken

 • Skademelding sendes elektronisk til Skadetelefonen
 • Skadetelefonen kontakter skadelidte innen 24 timer
 • All behandling, med unntak av akutt, skal bestilles av Skadetelefonen
 • Skadetelefonen følger opp skadelidte gjennom behandlingen
 • Skadetelefonen gir også medisinske råd til utøvere og klubber

MERK!! All behandling, med unntak av akutt, skal nå forhåndsgodkjennes og bestilles av Skadetelefonen for å være dekket av lisensforsikringen.

Forsikring

Spillere til og med 12 år (7-er bandy) er forsikret gjennom barneforsikringen til Norges Idrettsforbund. Les mer om ordningen her.

Denne forsikringen dekker også barn som ikke er medlem av bandygruppa, som deltar i organisert aktivitet i bandygruppas regi (f.eks. Bandyskolen).

Lisenspliktige spillere (13 år og eldre) må ha gyldig, betalt lisens for å være forsikret.

For mer info om lisens og forsikringsordningen til Norges Bandyforbund – se her.