Skader

HVA GJØR JEG HVIS EN UTØVER BLIR ALVORLIG SKADET?

Akutt behandling:

Video om skadebehandling: Førstehjelpsvideo – generellom utstyr for idrettsskader, en video om behandling av lårhøner, hjernerystelser, kneskader, PRICE princippene og førstehjelpsbehandling

Slik meldes skaden:

Skadetelefonen (02033) eller bruk denne linken

  • Skademelding sendes elektronisk til Skadetelefonen
  • Skadetelefonen kontakter skadelidte innen 24 timer
  • All behandling, med unntak av akutt, skal bestilles av Skadetelefonen
  • Skadetelefonen følger opp skadelidte gjennom behandlingen
  • Skadetelefonen gir også medisinske råd til utøvere og klubber

MERK!! All behandling, med unntak av akutt, skal nå forhåndsgodkjennes og bestilles av Skadetelefonen for å være dekket av lisensforsikringen.

Forsikring

Spillere til og med 12 år (7-er bandy) er forsikret gjennom barneforsikringen til Norges Idrettsforbund. Les mer om ordningen her.

Denne forsikringen dekker også barn som ikke er medlem av bandygruppa, som deltar i organisert aktivitet i bandygruppas regi (f.eks. bandyskolen).

Lisenspliktige spillere (13 år og eldre) må ha gyldig, betalt lisens for å være forsikret!

For mer info om forsikringsordningen til Norges Bandyforbund – se her.
(selv om denne infoen er publisert på sidene til innebandyseksjonen gjelder den alle idrettene i Norges Bandyforbund)

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.