Kontingent/Medlemskap

Følgende avgifter og kontingenter er vedtatt for sesongen 2021/22:

Årgang Medlemskontigent til klubben (fakt. i februar) Treningsavgift til klubben høsten 2021
Bandyskole kr 250,- kr 50,-
Minijenter kr 250,- kr 750,-
Minigutt kr 250,- kr 900,-
Smågutt(2008/2007) kr 250,- kr 2 000,-
Gutt 2005

Gutt 2006

Kr 250,-

kr 250,-

kr 3 000,-

kr 2 500,-

Junior kr 250,- kr 3 000,-

 

De lagene som har hatt våris og barmarkstrening vil få noe høyere treningsavgift høsten 2021

OBS LISENS

Alle spillere 2010 og eldre må selv innbetale lisens til forbundet.  Se BANDYFORBUNDET.  Lisensen skal være innbetalt før spilleren deltar på treninger og kamper.

Alle spillere 2011 og yngre har lisens betalt av klubben.

Familiemedlemskap: kr 500,- (gjelder maksimalt 5 medlemmer) som gir gratis kaffe og skøyteslip.

Innbetaling til konto: 1503 38 89043, som er kontoen til «Min Idrett» som vi benytter som faktureringssystem. NB! KID nr. fra tilsendt faktura  benyttes.

Se *link til infoside* for ytterligere informasjon.

Alle henvendelser: okonomi@haugerbandy.no

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.