Kontingent/Medlemskap

Følgende avgifter og kontingenter er vedtatt for sesongen 2022/23:

ÅrgangMedlemskontigent til klubben (fakt. i februar)Treningsavgift til klubben høsten 2022 Treningsavgift til klubben våren 2023
Bandyskolekr 250,-kr 250,-Ikke fastsatt
Knøttkr 250,-kr 350,-Ikke fastsatt
Lillejenterkr 250,-kr 500,-Ikke fastsatt
Miniguttkr 250,-kr 700,-Ikke fastsatt
Smågutt(2008/2009)kr 250,-kr 1 500,-Ikke fastsatt
Gutt (2006/2007)Kr 250,- kr 2 500,- Ikke fastsatt
Juniorkr 250,-kr 3 000,-Ikke fastsatt
Seniorkr 250,- kr 1 500,- Ikke fastsatt

 

De lagene som har hatt våris og barmarkstrening får noe høyere treningsavgift høsten 2022

OBS LISENS

Alle spillere 2011 og eldre må selv innbetale lisens til forbundet.  Se BANDYFORBUNDET.  Lisensen skal være innbetalt før spilleren deltar på treninger og kamper.

Alle spillere 2012 og yngre har lisens betalt av klubben.

Familiemedlemskap: kr 500,- (gjelder maksimalt 5 medlemmer) som gir gratis kaffe og skøyteslip.

Innbetaling til konto: 1503 38 89043, som er kontoen til «Min Idrett» som vi benytter som faktureringssystem. NB! KID nr. fra tilsendt faktura  benyttes.

Se *link til infoside* for ytterligere informasjon.

Alle henvendelser: okonomi@haugerbandy.no

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.