Februar 2021

Nå starter vi fakturering av medlemskontingent for hele 2021 og treningsavgift for vårsesongen.

De største endringene for sesongen 20/21 er følgende:

 • Vi har endret Medlemskontingent fra et sesongmedlemskap (høst+vår) til årsmedlemskap (kalenderår), og derfor tok vi inn halv medlemskontingent høsten 2020 siden første halvår 20 allerede var betalt i 2019.
  • Halv Medlemskontingent ble fakturert i november 2020 (Kr. 125,-)
  • Full Medlemskontingent faktureres i februar 2021 (Kr. 250,-)
  • Tilsvarende for familiemedlemskap – Kr. 250,- i høst og 500,- nå i februar.
 • Vi går vekk fra å fakturere én treningsavgift for hele sesongen om høsten, men deler opp i 2 fakturaer:
  • Treningsavgift Høst ble fakturert 1. desember 2020
  • Treningsavgift Vår blir fakturert nå i februar 2021

Annen informasjon om fakturering og betaling

 1. Vi benytter Idrettens systemer til fakturering og betaling av kontingenter og treningsavgifter. Dette sparer oss for mye manuelt arbeide, samt at dere får samlet oversikt over alle idrettsmedlemskap og betalinger gjennom «Min Idrett». Nytt i år er at de som har registrert seg i nettbanken og akseptert «Jeg ønsker alltid eFaktura», vil kunne få fakturaene direkte i nettbanken som eFaktura fra Buypass AS som avsender.

Info om faktura- og betalingsløsningen vi benytter finner dere her: https://www.idrettsforbundet.no/digital/support/artikler/sporsmal-og-svar-og-fakturering-i-ka/

 1. Vær oppmerksom på at medlemskontingenter og treningsavgifter skal betales til    konto 1503 38 89043 hos Buypass AS som er NIFs betalingspartner (og ikke til Hauger Bandy sin kto ) og vær nøye med å benytte KID nr. som står på hver enkelt faktura. Sammenslåing av betalinger til kun ett KID nr. vil skape masse rot og ekstraarbeid.
 2. Faktura for Medlemskontingent vil kunne betales gjennom Min Idrett, online eller med Vipps direkte fra Min Idrett. (IKKE send Vipps direkte til Hauger Bandy)
 3. Faktura for Treningsavgift må betales via eFaktura eller vanlig bank med KID som angitt på faktura. (Vipps kan ikke benyttes)
 4. Hauger Bandy har tilbudet familiekontingent for dere som er to eller flere i samme husstand som ønsker å være medlem. Prisen for familiemedlemskap er kr. 500,- uansett om dere er 2,3,4 eller flere i familien. Vi ønsker selvfølgelig at flest mulig står som medlem, så her er det bare å melde inn resten av familien!

Vi har i år gått gjennom medlemslistene og satt i sammen medlemmer som teller to eller flere på samme adresse som familier. Dere vil automatisk motta familiemedlemskontingent, og familiemedlemmer som er registrert vil bli angitt på fakturaen.

 1. Øvrige vil motta faktura på individuell medlemskontingent.
 2. Har dere spørsmål til fakturaer, medlemskap eller familiemedlemskap, send mail til okonomi@haugerbandy.no

Se kontingentoversikt