Endelig saksliste og dokumenter til Årsmøtet 20. Mars

Da er det 1 uke igjen til årsmøtet og vi har lagt ut den endelige sakslisten og dokumentene her

****************************************

Kjære medlemmer, spillere og foreldre av Hauger Bandyklubb,

Du er invitert til årsmøte mandag 20. mars 2017 kl. 19:00 på klubbhuset

Foreløpig saksliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
  3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
  4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
  5. Valg av to revisorer til å revidere årsregnskapet
  6. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
  7. Behandle innkomne forslag og saker
  8. Fastsette medlemskontingent
  9. Vedta idrettslagets budsjett
  10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan og foreta valg av styremedlemmer

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret (post@haugerbandy.no) senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag blir gjort tilgjengelig på idrettslagets nettside (www.haugerbandy.no) senest en uke før årsmøtet.

Mvh

Styret i Hauger Bandyklubb