takk for bra oppmøtet til årsmøtet. Vi ble 16 deltagere

Signert protokoll fra årsmøtet finner du her

Signert Årsberetning finner du her

 

Innkallingen og alle saksdokumenter følger nedenfor:

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018 I HAUGER BANDYKLUBB

Møtested: Klubbhuset

Tid: Tirsdag 20.3.2018 kl 19:00.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede (medlemmer med gyldig medlemskap fylt 15 år)
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgift for klubbens aktivitet
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta valg.
 11. Eventuelt Forslag som skal behandles på årsmøtet

invitasjon som pdf

Hilsen

HBK styret