det ble kalt inn til ekstraordinær årsmøtet 05.04.2017 kl 18:00 på klubbhuset for å vedta oppdaterte vedtekter i henhold til nye NIF lovnormen

Protokollen fra ekstraordinær årsmøtet finner du her

De nye klubb vedtektene finner du her

******************************

takk for bra oppmøtet til årsmøtet. Vi ble 20 deltagere.

Protokollen fra årsmøtet finner du her

Saksliste for årsmøtet mandag 20. mars 2017 kl. 19:00 på klubbhuset

Endelig saksliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
  3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
  4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
  5. Valg av to revisorer til å revidere årsregnskapet
  6. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
  7. Behandle innkomne forslag og saker
  8. Fastsette medlemskontingent
  9. Vedta idrettslagets budsjett
  10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan og foreta valg av styremedlemmer

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret (post@haugerbandy.no ) senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag blir gjort tilgjengelig på idrettslagets nettside (www.haugerbandy.no ) senest en uke før årsmøtet.

Mvh

Styret i Hauger Bandyklubb