Årsmøte 2023 vel gjennomført

Årsmøtet for Hauger bandyklubb ble gjennomført 29. mars 2023. Signert protokoll fra møtet finnes her.