Årsmøte 2022 vel gjennomført

Årsmøtet for Hauger Bandyklubb ble avholdt mandag 25. april 2022. Protokoll fra årsmøtet finnes her.