Under Vakter & Verktøy finner du nyttig informasjon for HBK lagledere eller foreldre som skal stå f.eks. kioskvakt

Før musen over menyvalget og åpne mer detaljerte undermenyer ved å klikke på dem

 

Merk: Dokumentene er bare for HBK intern bruk