Hauger Bandyklubb – velkommen til årsmøte mandag 20. april 2015 kl. 19:00 i klubbhuset

Foreløpig saksliste;

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
  4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  6. Behandle innkomne forslag og saker.
  7. Fastsette medlemskontingent.
  8. Vedta idrettslagets budsjett.
  9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan og foreta valg av styremedlemmer.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret (post@haugerbandy.no) senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag blir gjort tilgjengelig på idrettslagets nettside (www.haugerbandy.no) senest en uke før årsmøtet.

Mvh

Styret i Hauger Bandyklubb