Innkallingen og alle saksdokumenter følger nedenfor:

 

SIGNERT PROTOKOL

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019 I HAUGER BANDYKLUBB

Møtested: Klubbhuset

Tid:          Mandag 25.3.2019 kl 19:00.

 

Saksliste:

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede (medlemmer med gyldig medlemskap fylt 15 år)
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgift for klubbens aktivitet
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta valg.
 11. Eventuelt

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret (styret@haugerbandy.no) senest innen søndag 10.3.2019. Fullstendig saksliste og nødvendige saksdokumenter med forslag vil bli gjort tilgjengelig på vår nettside http://haugerbandy.no/ en uke før årsmøtet.

 

Vel møtt!

invitasjon som pdf

Hilsen

HBK styret