Bandyskole invitasjon

BANDYSKOLE

Sesongen 2021/22

Hauger bandyklubb ønsker jenter og gutter i 1. til 3. klasse velkommen til bandyskole!

Invitasjon i pdf-format: http://haugerbandy.no/bandyskole/bandyskole 2021-2022.pdf

Vi starter torsdag 9. september kl. 1800–1900 på Hauger skole
(adresse: Hauger skolevei 55)

Bandyskolen starter inne i gymsalen på Hauger skole på torsdager.
Der leker vi og spiller innebandy. Fra november trener vi ute på Hauger
kunstis, onsdager 1730-1830. Vi lærer å gå på skøyter, leker på isen og
naturligvis spiller vi bandy. Mot sesongslutt spiller vi 1-2 cuper.
Deltakelse koster kr 200,- i halvåret. Du blir da medlem i Hauger
bandyklubb
Utstyr:
– I gymsalen bør barna bruke joggesko. Vi har med innebandykøller og baller.
– Til vinteren trenger barna skøyter, hjelm og bandykølle. Dette kan lånes av
klubben dersom man ikke har eget utstyr

Vi starter torsdag 9. september kl. 1800–1900 på Hauger skole
(adresse: Hauger skolevei 55)

Bandyskolen starter inne i gymsalen på Hauger skole på torsdager.
Der leker vi og spiller innebandy. Fra november trener vi ute på Hauger
kunstis, onsdager 1730-1830. Vi lærer å gå på skøyter, leker på isen og
naturligvis spiller vi bandy. Mot sesongslutt spiller vi 1-2 cuper.
Deltakelse koster kr 200,- i halvåret. Du blir da medlem i Hauger
bandyklubb.
Utstyr:
– I gymsalen bør barna bruke joggesko. Vi har med innebandykøller og baller.
– Til vinteren trenger barna skøyter, hjelm og bandykølle. Dette kan lånes av
klubben dersom man ikke har eget utstyr

Kontakt e-post/tlf:

http://www.haugerbandy.no

bandyskolen@haugerbandy.no , Gro Hjelmtveit Lille   mob – 482 35 132