Her finner du som er trener på bandyskolen en veiledning på hvordan vi gjennomfører en bandyskole time og hva du må fokusere på når du jobber med unger i idretten

 

Klikk her for å åpne Bandyskole aktivitetsplanen (doc)