Alle trenere og lagledere over 15 år i Norsk idrett skal ha levert politiattest.
Se vedlagt link for å sjekke hva du skal gjøre.